El Paladar Mahón
Carrer de Ciutadella, 97
Maó Spain